Potvrđujem račune
Pretraživanje ugovora
Primanje dnevne pošte
Pristup važnim informacijama sa bilo kojeg mjesta i u bilo koje vrijeme.

Pristup važnim informacijama sa bilo kojeg mjesta i u bilo koje vrijeme.

Ubrzajte svoje poslovanje i poboljšajte odluke u skladu sa zakonom, ovjerenim rješenjima za rukovanje dokumentima u elektronskom obliku.

Potvrđivanje računa sa bilo kojeg mjesta, u bilo koje vrijeme sa mRačun Opširnije
Priprema, potpis i registar ugovora sa modulom mUgovor Opširnije
Primanje dolazne e-pošte u obliku mPošta Opširnije
Pogledaj rješenja Pogledaj rješenja

Statistika

Neprestano radimo i to su
neke od naših postignuća

2.81

milion skeniranih dokumenata mjesečno

30

kilometara dokumenata su u fizičkom arhivu

3160

e-računa poslatih na mjesečnom nivou

30
2.81

Upoznajte nas

Kompanija Mikrografija

Vizija kompanije je da postane pouzdan partner našim klijentima i međunarodno priznata kompanija usmjerena na postizanje visoke kvalitete rješenja na području elektronskog poslovanja