Vjeruju nam mnogi. Vjerujte nam i Vi.
 

Kod bespapirnog poslovanja nema prečica. Postoje samo rješenja. Firma Mikrografija se zasniva na profesionalanom pristupu u procesu digitalizacije poslovanja. Stranama nudimo certifikovanu uslugu obuhvata i e-arhive dokumentacije i ostale popratne usluge. Sa našim rješenjima i uslugama ćete poslovati na učinkovitiji način, preciznije, odnosno jednostavno bolje.

***

Stručnost i iskustva kao recept za uspjeh

Ključ do uspješne realizacije projekata sa područja digitalizacije poslovanja je aktivno sudjelovanja stručnjaka firme Mikrografija i naručitelja, i to prije samog početka projekta i postavljanja jasnih ciljeva. Upravljanje dokumentima u poslovnom okruženju zahtjeva jasno razumijevanje organizacijske strategije, toka dokumenata, sudionike, procese, zahtjeve u odnosu na tehnologiju i optimalan pristup implementaciji. Ovdje svakako naše znanje i bogata iskustva dolaze do izražaja. Poslovne dokumente i njihovo upravljanje treba povjerovati stručnjacima.

Dokaziv kvalitet

U firmi Mikrografija težimo ka stalnom poboljšanju kvaliteta naših usluga i proizvoda, veliku pažnju pridajemo zaštiti podataka. U tu svrhu redovno održavamo i nadograđujemo standarde kvaliteta ISO 9001 i zaštitu informacija ISO 27001. Sa svojom privrženošću zaštiti ličnih podataka dobili smo i priznanje Punomoćnik za informacije.

Poslovanje po slovu zakona

Dokumentacija predstavlja krv poslovnog organizma. Sa certificiranim rješenjima i uslugama naručitelj osigurava višu pravnu valjanost elektronskog gradiva, konvertovanog iz papirnog oblika. U praksi to znači da naručitelj sa pripremom kraćeg dokumenta Interna pravila i najmom certificiranih usluga stoji na sigurnoj strani zakona. Sa najmom certificirane popratne usluge sigurnog arhiviranja firma se približava mogućnosti uništenja fizične dokumentacije (odmah nakon konvertovanja).

U skladu sa zakonodavstvom (Zakon o zaštiti dokumentovanog i arhivskog gradiva i arhiva, Sl.novine br 30/2006) firma Mikrografija d.o.o. je davatelj usluga sa područja zakonski usklađenog obuhvatanja, obrade i arhiviranje dokumenata.

U Mikrografiji:

 • upisani smo u Registar davatelja opreme i usluga u Arhivu Republike Slovenije
 • usluge vršimo sa akreditovanom mašinskom i programskom opremom
 • imamo potvrđena Interna pravila
 • vršimo akreditovanu uslugu e-arhiviranja pod robnom markom mSef
 • vršimo akreditovane popratne usluge, kao što su:
  • obuhvat dokumentovanog gradiva u digitalnom obliku,
  • obuhvat dokumentovanog gradiva u fizičkom obliku,
  • konvertovanje dokumentovanog gradiva iz fizičkog oblika u digitalni oblik,
  • konvertovanje dokumentovanog gradiva iz digitalnog oblika u oblik za dugoročno arhiviranje,
  • uređivanje i izbor dokumentovanog gradiva u digitalni oblik i
  • uništenje dokumentovanog gradiva u digitalni oblik.