Mikrografija d.o.o. Sarajevo
Trg međunarodnog prijateljstva 9, 71000 Sarajevo, BiH
Prokurista: Boštjan Gaberc
PDV broj: 201294840001
Registarski broj: 65-01-0004-08
E-mail:  info@mikrografija.ba

+387 33 761 815               

+387 33 761 816

 

Mikrografija u Bosni i Hercegovini

MIKROGRAFIJA d.o.o. Sarajevo PJ Banja Luka           

Dunavska 1c, 78000 Banja Luka

M: + 387 65 156 000                                
F: +387 33 761 816

info@mikrografija.ba                    
www.mikrografija.ba

 

Mikrografija u Sloveniji

MIKROGRAFIJA NOVO MESTO
Foersterjeva 10, 8000 Novo mesto

T: +386 (7) 337 50 60
F: +386 (7) 393 57 93

info@mikrografija.si
MIKROGRAFIJA MARIBOR
Cankarjeva 8, 2000 Maribor
T: +386 (0)2 238 07 50
F: +386 (0)2 238 07 52
 

MIKROGRAFIJA LJUBLJANA
Šmartinska ul. 10, 1000 Ljubljana

T: +386 (0)1 430 00 60
F: +386 (0)1 430 00 61
 
MIKROGRAFIJA KRANJ
Savska Loka 21, 4000 Kranj
T: +386 (0)4 202 04 09
F: +386 (0)7 393 57 93
 

 

Mikrografija u Srbiji

MIKROGRAFIJA d.o.o. Beograd
Železnička 17, 11000 Beograd, RS
T: +381 11 3822040
F: +381 11 2452373
M: +381 63 445 782
info@mikrografija.rs
www.mikrografija.rs