Pametniji rad sa procesima i aplikacijama
 

Društvo Kofax, koji je dio korporacije Lexmark, nudi razna rješenja za automatizaciju i optimizaciju poslovnih procesa. Isti djeluju u okviru postojećih poslovnih aplikacija i alata, te uposlenim pojednostavi obuhvat i izmjenu dokumenata i informacija.

***

Rješenja, proizvodi i tehnologija Kofax poboljšava brzinu, preciznost i učinkovitost poslovnih procesa. Automatska izmjena informacija sa bilo kime, bilo gdje i u bilo kojem zapisu (datoteci) značajno smanjuje troškove provođenja poslovnih procesa i transakcije, te posljedično i poslovanje.

Kofax rješenja poboljšavaju saradnju, osiguravaju veću transparentnost i kontrolu nad procesom i smanjuju troškove za bolju uslugu i konkurentnu prednost.

Znaći, također rješenja koja će promijeniti poslovni svakodnevni život.

Kofax rješenja

Kofax Express vam nudi:

 • Proširivost - Kofax Express podržava mogućnost dodavanja dodatnih stanica za indeksiranje, prepoznavanje i izvoz .
 • intuitivno i user-friendly interfejs.
 • Visoka kvaliteta slike.
 • Integrirajte sa SharePoint i drugim sistemima.
 • Prepoznavanje bar kodova.
 • Fleksibilno odvajanje dokumenata.
 • Pretraživanje unutar PDF-a.

Kofax VRS Elite poboljšava produktivnost skeniranja na način koji smanjuje vrijeme potrebno za ručno pripremanje dokumenata i automatski povećava kvalitetu skeniranih dokumenata. Visoka kvaliteta skenova su od ključne važnosti, jer oni mogu značajno uticati na uspjeh pri ekstrakciji podataka iz dokumenata.

Kofax VRS Elite Vam nudi:

 • Smanjenje vremena potrebnog za pripremu dokumenata.
 • Skeniranje u boji ili crno-bijeli način rada.
 • Veća tačnost i brzina.
 • Kompletni skenovi, sa svake kolekcije.
 • Poboljšano prepoznavanje.

Kofax Capture automatizira i ubrzava poslovne procese za obuhvatanje svih vste papira i elektronskih dokumenata, kao i obrasce koje treba obraditi u tačne i konkretne informacije. Samo oni su tada proslijeđeni u poslovne aplikacije, procesae i rad.

Kofax Capture omogućuje vam:

 • Brzo snimanje podataka, dok je osigurana konzistentnost indeksiranja.
 • Jedno rješenje za prikupljanje podataka.
 • Napredna tehnologija prepoznavanja.
 • Snimanje iz različitih izvora i lokacija.
 • Integrircija sa bilo kojim sistemom.