Jednostavan za pripremu i izdavanje elektronskih računa

Slovenija je na put digitalizacije poslovanja firmi ušla sa zahtjevom po obaveznom izdavanju računa u elektronskom obliku, barem kada je u pitanju poslovanje sa budžetskim korisnicima. U Mikrografiji smo razvili inovativno rješenje za izdavanje e-računa, koje od firme ne traži dodatne investicije, a omogućava jednostavno slanje e-računa svim privrednim subjektima.

***

Usluga je namijenjena firmama i poduzetnikom, koje trebaju jednostavno rješenje za slanje e-računa, a naročito pouzdanog ponuđača e-puta i e-poslovanja. U Mikrografiji nije samo da vodimo računa o slanju i prijemu e-računa, već vodimo brigu i za sigurno i zakonski usklađeno elektronsko arhiviranje istih.

Rješenje za upravljanje sa e-računima djeluje samostalno ili se povezuje sa postojećim poslovnim rješenjima firme. Moguća je i nadogradnja u jak sistem za upravljanje dokumentima, u kratko, u pitanju je rješenje, koje raste sa firmom.

Na području rada sa e-računima omogućava sljedeće usluge:

  • priprema e-računa direktno iz fizičkog oblika (skeniramo račun i pripremimo e-račun)
  • priprema e-računa iz digitalnog dokumenta
  • integracija rješenja E-račun sa vašim ERP-sistemom i uvođenje automatizovanog slanja e-računa
  • korištenje portala Mikrografija – ako posjedujete e-račun pripremljen u skladu sa oblikom e-SLOG, isti možete predati u naš sistem putem tehnike „povuci i spusti“
  • firmama bez rješenja za pripremu e-računa nudimo web uslugu, koja omogućava jednostavnu pripremu, slanje i e-arhivu računa u elektronskom obliku

Kako se nositi s uvođenjem e-Računa?

Omogućavamo Vam pripremu elektronskog računa sa svim obaveznim podacima iz bilo koje aplikacije - u knjigovodstveni program, Excelu, Wordu ... Ovdje ćemo se pobrinuti:
  • izradu dokumenta za vizualizaciju računa (npr. PDF),
  • izradu koverte za slanje računa (XML) te
  • izradu strukturiranih metapodataka o e-računu (eSlog XML).

Naravno, u daljem i osiguravamo i digitalno potpisivanje računa (sa kvalificiranom digitalnom potvrdom) te za njegovu elektronsku razmjenu, da pouzdano i provjereno dospije do adresata. Kao šlag na tortu mi osiguravamo i sigurnu e-arhivu poslanog računa.

Naša rješenja firmama i poduzetnicima omogućavaju i zakonski usklađeno zaprimanje e-računa te klasičnih računa (npr. iz inozemstva). U daljem osiguravamo da su svi računi u odgovarajućem e-obliku (papirne račune digitaliziramo).

Mikrografija ja naime ponuđač usluga e-puta i obezbjeđuje sigurnu razmjenu e-računa između izdavatelja i primaoca (prepozna primaoca iz koverte, prema potrebi prilagodi dokument za primaoca, forvarduje e-račun u drugu mrežu te osigurava trag revizije odnosno povratnice). Primaoc e-računa zaprimi u računovodstveni program ili u drugu namjensku aplikaciju, koja samostalno obuhvata podatke iz računa. U firmi Mikrografija možemo osigurati i ulaz e-računa u dokumentni sistem (mDocs), gdje se dalje preusmjerava u tok potvrde računa u elektronskom obliku.

Firme, koje u poslovanju traže obezbjeđenje pravne valjanosti e-računa, pri tome moraju izabrati i ponuđača akreditirane e-arhive (npr. mSef).

 

Nemojte napraviti račun e-računa, bez potvrđene i u skladu sa zakonom pohranu e-Računa. Saznajte više o našim akreditiranim uslugama e-arhive koja se može se u prezentaciji elektronske pohrane mSef.