Elektronsko arhiviraranje u oblaku mSef nije isključivo elektronski ormarić za dokumente, već je zakonski usklađeno, certificirano i cjelovito rješenje za pravo važeće dugoročno arhiviranje i održavanje sadržaja u elektronskom obliku – uposleni mogu do istih jednostavno i pod nadzorom pristupati.

***

Zakonski akti firmama nalažu višegodišnje i čak desetogodišnje arhiviranje poslovne dokumentacije. Ako je ista u papirnom obliku, riječ je o ozbiljnom izazovu jer je sve više dokumenata u savremenom poslovnom okruženju, a arhiviranje istih u sobama, podrumima i skladištima predstavljaju relativno visoke troškove, ujedno postoji i rizik da se papirni dokumenti mogu uništiti (požar, poplava, ostećenje ili uništenje).

Elektronska hramba mSef

Poslovna okruženja zbog toga brzo uvode ne samo bespapirno poslovanje već i usluge elektronskog arhiviranja dokumentacije i sadržaja. Garantovano kvalitetne usluge temeljito su provjerene – zakonski usklađeno arhiviranje mSef firmama pomaže zadržati pravnu valjanost papirnih dokumenata i iste dugoročno arhivirati u elektronskom obliku, a iz tog „elektronskog ormara“ uposlenici mogu brzo i jednostavno iste dobiti. Kao šlag na tortu, usluge mSef mogu se brzo integrirati u postojeća poslovna rješenja i procese firme.

Usluga mSef je idealna pratilja rada sa e-računima. U tu svrhu firma Mikrografija je pripremila posebne pakete, prilagođene slanju i elektronskom arhiviranju e-računa (i popratne elektronske dokumentacije), koje vam za povoljnu mjesečnu nadoknadu nude cjelovito upravljanje e-računima.

Razlozi zašto izabrati uslugu elektronskog arhiviranja sadržaja mSef u naprednom informatičkom oblaku:

  • mSef je sigurno, pouzdano i zakonski usklađeno elektronsko arhiviranje svih vrsta sadržaja (dokumenata, ugovora, e-računa ...)
  • vremenski neograničen pristup sistemu u režimu 24/7/365 omogućen je preko web pretraživača (sa ili bez snimljenog certifikata)
  • pravno važeći postupak e-arhiviranja
  • dodatna sigurna lokacija za izradu sigurnosnih kopija (od primarne lokacije je udaljena više od 50 km)
  • za arhiviranje elektronskih dokumenata vodi brigu vrhunska infrastruktura (certificirani, velikog kapaciteta serveri, izrađeni posebno za zaštitu podataka i arhiviranje digitalnih sadržaja, koje obezbjeđuju brzo djelovanje usluga, bez obzira na broj istovremenih korisnika).
  • < Sigurnost informacija i dokumenata je prioritet (poslovanje firme Mikrografija certificirano i odgovara standardu zaštite informacija ISO/IEC 27001, koji osigurava sistemski pristup zaštiti informacija; društvo ima potvrđena interna pravila i certificiranu uslugu od strane Arhive Republike Slovenije).
  • Dokumenti u e-arhivi su prethodno klasificirani, zbog toga je pretraga još jednostavnija – korisnik može tražiti po metapodacima i po cjelokupnom sadržaju.
  • Elektronski dokumenti u arhivi imaju potpuno uporedive funkcionalnosti sa lokalnom e-arhivom.
  • Implementacija rješenja u lokalnom sistemu nije potrebna.
  • Mogućnost integracija sa postojećim programskim sistemom korisnika, koji rad još pojednostavljuje.

Imate li dodatno pitanje, povezano sa elektronskim arhiviranjem dokumenata i sadržaja? Rado ćemo vam odgovoriti na ista