Poštovani

Pred Vama je upitnik, koji će Vam zatražiti podatke i postavke na temelju kojih smo pripremili informativnu ponudu.

Skup rješenja koja nudimo u kontekstu e-računa je opsežna, a naša ponuda uključuje:

  • Priprema e-računa u skladu sa standardnim e-Slog
  • slanje e-račun primatelju (davatelj e-kanala)
  • komponenta za sigurno elektronsko potpisivanje mSign
  • sigurno, akreditirana e-arhiva mSef
  • najam skenery koji 'skenira u oblaku "ili najam usluge za skeniranje
  • Iznajmljivanje dokument sistema mDocs u oblak sa rješenjem mRačun za račune unutar organizacije i
  • komponenta za izradu e-računa u sistemu za upravljanje dokumentima.

Upitnik

Ispunite obrazac u nastavku. Možete da kliknite samo jednu, više ili sve usluge. Rješenja koja Vas interesiraju šaljemo Vam informativnu ponudu.

***