Certificirane usluge postupanja sa dokumentima: skeniranje, arhiviranje, uništavanje
 

Dokumenti – kako papirni, tako elektronski – žive svoje živote. Koliko će olakšati ili otežati rad ljudima, koji sa njima rade, ovisno je i od alata i rješenja, koji isti imaju na raspolaganju. Usluge firme Mikrografija obuhvataju cjelovit životni put različitih vrsta dokumentacije.

***

Kada pomislite na rad sa dokumentima, pomislite na firmu Mikrografija.Pomažemo Vam da uredite usklađivanje stanja dokumentarnog poslovanja sa zakonskim zahtjevima i različitim propisima, nudimo usluge naprednog skeniranja, obuhvatanja i elektronske ili fizičke arhive kao i usluge eliminacije i pouzdanog uništavanja dokumentarne građe ili pak odabira i predaje u nadležni arhiv. 

Sve usluge, koje vrši firma Mikrografija, certificirane su i redovno se provjeravaju od strane Arhiva Republike Slovenije, a ujedno su i učinkovite, stručne i sigurne.

Ponuda usluga upravljanja dokumentacije uključuje sljedeće usluge:

Usluge