Uništavanje poslovnih i povjerljivih dokumenata!


Poslovna i ostala povjerljiva dokumentacija je u očima firme gradivo osjetljive prirode i kao takvo zahtjeva posebnu pažnju kroz cijeli životni vijek. Naime, navedena dokumentacija često sadrži puno povjerljivih i za poslovanje firme ključne informacije. Kako iste ne bi došle u pogrešne ruke, potrebno je stalno voditi brigu o tome, naročito u posljednjoj tačci – uništavanje dokumentacije.

***

Mikrografija provodi usluge stručnog uništavanja dokumentacije na osnovu dozvole za uništavanje od strane naručitelja i u skladu sa zahtjevima zakonodavstva, sa čime osiguravamo potpunu povjerljivost i tajnost kroz cjelokupan postupak uništavanja dokumentacije. Usluge preuzimanje dokumentacije prilagođavamo naručitelju, a najveću pažnju obraćamo na sigurnost u postupku uništavanja.

Uništavanje

Komisijsko uništavanje dokumentacije možemo sprovesti sa ili bez prisutnosti naručitelja (tj. Njegovog predstavnika) – isti nakon završenog uništavanja, prima službeni zapisnik o uništavanju dokumentacije.

Sam postupak fizičkog uništavanja građe za nas vrši ugovorni partner za uništavanje različitih vrsta građe.

Uništavanje građe po pravilu vršimo:

  • na želju naručitelja, nakon uspješne provedbe skeniranja dokumentacije
  • nakon redovnog održavanja arhivirane dokumentacije, i to po postupku eliminisanja dokumentacija sa proteklim rokom arhiviranja
  • kao samostalan postupak u slučaju kada je eliminisanje dokumentacije već izvršio naručitelj