Elektronsko poslovanje. Vaš sljedeći korak.

Uređeno poslovanja sinonim je i za uređenost poslovnih dokumenata. U eri digitalnih rješenja sve veći broj firmi uvodi savremena rješenja, koja su prilagođena bespapirnom poslovanju. Između ostalih rješenja tu je svakako i sistem upravljanja sa dokumentima, koje ne samo da uređuje rad povezan sa dokumentima, već i podiže produktivnost uposlenika, povećava učinkovitost radnih procesa i brine za sigurnost dokumenata. Rad sa dokumentima u elektronskom obliku jednostavno je brži, organizovaniji i troškovno povoljniji, a pored toga omogućava upravljanje dokumentacijom i preciznost u radu.

Sistem upravljanja dokumentima mDocs ima podesiv dizajn koji omogućava jednostavno dodavanje ili oduzimanje funkcionalnosti te može rasti zajedno sa kompanijom. Osim što služi kao sigurna digitalna datoteka za dokumente, upravlja i podržava sve procese kompanije koji uključuju dokumente, bilo da se radi o validaciji fakture, ugovornoj administraciji, evidenciji odustsva, razvojnoj dokumentaciji itd. Pojedini dokumenti dostupni su samo onim korisnicima koji dodjeljena odgovarajuća prava – i to samo jedan klik, s bilo kojeg mjesta i u bilo koje vrijeme. Dodatna poboljšanja i brojne funkcionalnosti, čine mDocs jednim od najnaprednijih sistema za upravljanje dokumentima na tržištu, koji je u mogučnosti da preuzme bilo koji izazov.

Sva rješenja koje je razvila Mikrografija certificirana su od strane nadležnih arhiva i omogućavaju sveobuhvatno rukovanje dokumentima, pružajući brzu implementaciju i intuitivno korištenje kompanijama svih veličina.

Za slučaj da imate određenih pitanja ili trebate dodatna pojašnjenja, budite ljubazni obratiti nam se na info@mikrografija.ba  Bit će nam zadovoljstvo odgovoriti vam u što kraćem roku.