Certificirane usluge postupanja sa dokumentima: skeniranje, arhiviranje, uništavanje

Dokumenti – kako papirni, tako elektronski – žive svoje živote. Koliko će olakšati ili otežati rad ljudima, koji sa njima rade, ovisno je i od alata i rješenja, koji isti imaju na raspolaganju. Usluge firme Mikrografija obuhvataju cjelovit životni put različitih vrsta dokumentacije.

Kada pomislite na rad sa dokumentima, pomislite na firmu Mikrografija.Pomažemo Vam da uredite usklađivanje stanja dokumentarnog poslovanja sa zakonskim zahtjevima i različitim propisima, nudimo usluge naprednog skeniranja, obuhvatanja i elektronske ili fizičke arhive kao i usluge eliminacije i pouzdanog uništavanja dokumentarne građe ili pak odabira i predaje u nadležni arhiv.

Sve usluge, koje vrši firma Mikrografija, certificirane su i redovno se provjeravaju od strane Arhiva Republike Slovenije, a ujedno su i učinkovite, stručne i sigurne.

Ponuda usluga upravljanja dokumentacije uključuje sljedeće usluge: