Zašto odabrati elektronsku pohranu sadržaja...

 • RJEŠENJE U OBLAKU

  Dokumente čuvamo u centru visoke sigurnosti podataka i dostupni su vam bilo gdje i bilo kada.
 • SIGURNOST

  Duple sigurnosne lokacije (ECB-S certifikat) i fizička i informaciona sigurnost prema ISO 27001.
 • JEDNOSTAVNA INTEGRACIJA

  Poslovne aplikacije i postojeći softverski sistemi lako se integrišu sa certificiranom e-pohranom.
 • JEDNOSTAVAN PRISTUP

  24/7/365 pristup ovlaštenih korisnika pohranjenom sadržaju putem web interfejsa ili mobilnih uređaja.
 • POVEĆANA PREGLEDNOST

  Dokumenti su unaprijed obrađeni i klasifikovani, što čini pretraživanje bržim i lakšim.
 • REVIZIJA

  Podaci o događajima ne trebaju se zasebno bilježiti u svojstvima svakog dokumenta, već se automatski bilježe.
 • VEZA SA SISTEMOM DOKUMENATA

  Nakon završetka postupka, dokumenti iz mDocs sistema prenose se na zaštićeni ePohrana, mSef.
 • NIŽI POSLOVNI TROŠKOVI

  Platite koliko potrošite, bez visokih početnih troškova.
 • KONSALTING I ODRŽAVANJE

  Iskusni profesionalci su vam uvijek pri ruci, jer nudimo održavanje na strani dobavljača.

mSef

Elektronska pohrana mSef je sigurna, pouzdana i zakonski usklađena elektronska pohrana svih vrsta sadržaja (dokumenata, ugovora, e-računa …) u elektronskom obliku.

Ovlašteno rješenje namijenjeno je korisnicima koji žele unajmiti uslugu e-pohrane u oblaku. Budući da je najam usluge financijski i organizacijski manje zahtjevan, usluga je zanimljiva i za manje organizacije.

Pojednostavite svoje poslovanje i učinite dokumente dostupnima kad god vam zatrebaju. Naime, mSef omogućava 24/7/365 pristup pohranjenom sadržaju putem web interfejsa ili mobilnog uređaja.

Šema rasporeda mSef

Serveri se nalaze u visoko sigurnom sistemskom prostoru (sigurni kavez) na dvije geografski odvojene lokacije (NM i MB). Sigurnosna kopija baze podataka i sigurnosna kopija traka (KR i LJ) čuvaju se na dvije dodatne lokacije.

Dokumenti se konvertuju u format dugoročnog skladištenja (PDF / A) ako je potrebno prije arhiviranja, nakon uvoza. Pri uvozu, valjanost digitalnog certifikata i dokumenata također je sigurno ovjerena.

Ključne funkcionalnosti

 • Proširenje pravne valjanosti sadržaja.

 • Provjera valjanosti elektronskih potpisa prije arhiviranja dokumenata.

 • Snimanje materijala s uključenim sigurnim vremenskim žigom (TSA).

 • Provjera ispravnosti podataka u unosima.

 • Pretvaranje dokumenata u dugoročni format (PDF / A).

 • Uporedive funkcionalnosti sa lokalnom e-pohranom, bez zahtjevane implementacije u lokalni sistem.

Imate li dodatno pitanje vezano za elektronsko čuvanje dokumenata i sadržaja? Pošaljite upit.