Skeniranje dokumentov velja zaupati specialistom

Skeniranje i digitalizacija dokumentacije prvi je korak ka većoj poslovnoj efikasnosti i poslovanju bez papira, jer omogućava brži pristup i nudi dodatnu dugoročnu zaštitu dokumentacije.

  • Kvalitetna usluga masovnog skeniranja (veliku pažnju posvećujemo održavanju sigurnosti dokumenata i povjerljivosti sadržaja).

  • Brži pristup informacijama i podacima sadržanim u dokumentima.

  • Skeniranje se vrši u nekoliko vlastitih centara za konverziju ili na lokaciji klijenta.

  • Za skeniranje koristimo međunarodno priznate alate koji spadaju u sam vrh, a ujedno se u potpunosti prilagođavamo zahtjevima i željama klijenta.

  • Za tačan i pouzdan rad garantujemo nizom certifikata.

U zavisnosti od formata i oblika, izvodimo nekoliko različitih postupaka skeniranja na različitim uređajima

POSLOVNA DOKUMENTACIJA

Još uvijek stvaramo puno poslovne dokumentacije u papirnom obliku, pa je prvi korak do veće poslovne efikasnosti i poslovanja bez papira skeniranje poslovne dokumentacije. Ovo drugo se lako postiže digitalizacijom papirnih dokumenata čim uđete u kompaniju.

Poslovna dokumentacija je obično sličnih oblika, vrsta formata i oblika, tako da je moguće i masovno prikupljanje dokumentacije izvedeno na profesionalnim skenerima. Prije skeniranja, osoblje se brine o tehničkoj pripremi dokumentacije (uklanja spajalice, uklanja presavijene ili zgužvane stranice itd.).

MATERIJAL ZA KNJIGE

Skeniranje knjižnog materijala izvrsno je rješenje za njegovo očuvanje, a korisnicima istovremeno omogućuje brz pristup materijalu i uspješnije upravljanje sadržajem. Knjižna dokumentacija  u Mikrografiji definisana je kao posebna dokumentacija koju je potrebno skenirati na posebno prilagođenim skenerima zbog različitih nestandardnih oblika.

Istovremeno, s knjižnom dokumentacijom mora se postupati s velikom pažnjom, posebno u slučaju starijih primjeraka , koji su često u lošem stanju zbog starosti, načina čuvanja i vezivanja. Stranka može dalje obraditi skenirane podatke ili naručiti ovu uslugu od Mikrografije.

TEHNIČKI NACRTI

Tehnička dokumentacija, planovi i mape zahtijevaju zbog svog oblika poseban način skeniranja.

Širina skenirane dokumentacije može biti veća od formata A0 i neograničene dužine. Naše tehničko rješenje također omogućava zahvatanje dokumenata debljine do 20 milimetara (npr. Dokumenata zalijepljena za podlogu). Nakon pretvaranja , ti se dokumenti klasifikuju, a snimanje cijelog ili samo djelomičnog sadržaja dokumenata vrši se odgovarajućim alatom za optičko prepoznavanje sadržaja – obuhvat podataka.

RENDGENSKI SNIMCI

Savremena zdravstvena zaštita takođe se sve više temelji na elektronskim dokumentima.

U Mikrografiji medicinskim ustanovama nudimo uslugu digitalizacije rendgenskih snimaka, koji se mogu elektronski opremiti odgovarajućim podacima o pacijentu i uvesti u dokument ili informativni sistem zdravstvene organizacije u odgovarajućem zapisu.