BESPLATNI POSLOVNI DOGAĐAJ 2016

Novi trendovi, pristupi i rješenja bez papira su razlog da ćemo se ove godine ponovno susresti na našem poslovnom doručku, gdje će biti stručnjaci na području upravljanja dokumentima koji predstavljaju ključne inovacije i rješenja koja smo u Mikrografiji razvili, kao odgovor na najnovije trendove i zahtjeve korisnika. Ako želite ubrzati poslovanje i uštediti vrijeme i novac da prisustvujete našem događaja i napravite još jedan korak naprijed u svojim digitalnim transformacijama.

Možete dobiti digitalne transformacije

U srijedu, 6. aprila 2016 organizirali smo besplatan poslovni doručak, na kojem su bili stručnjaci u području upravljanja dokumentima koji predstavljaju ključne inovacije i rješenja i koja se odnose na aktualne trendove i zahtjeve poslovnih korisnika. Imamo predstavljene usluge i rješenja koji mogu napraviti prve korake na putu do digitalne transformacije.