Potvrda kvaliteta usluga Mikrografije

Arhiv Republike Srpske produžio je Mikrografiji, kao ponuđaču usluga iz oblasti bespapirnog poslovanja, akreditacije za: – usluge sređivanja dokumentarne građe u digitalnom i fizičkom formatu – usluge konvertovanja dokumentarne građe iz fizičkog u digitalni format – usluge zahvatanja dokumentarne građe u digitalnom i u fizičkom formatu – usluge uništavanja dokumentarne građe u digitalnom i fizičkom…

Najam dokumentarnog sistema i e-arhive u oblaku dobra je odluka.

Dokumentacije u organizacijama je sve više, kako primljene pošte, kao i dokumentacije koja nastaje sa poslovanjem, zbog toga se potrebe za arhiviranjem, odnosno spašavanje papirnate i elektronske dokumentacije, sa godinama, povećava. Posljedica je u sve većem, trenutno aktualnom i uspostavljenom, bespapirnom poslovanju. Na drugoj strani, i investicije u IT infrastrukturu su u padu, zbog toga je najam usluga u oblake sve privlačniji, a otvara i mogućnost korištenja ovih alata u manjim organizacijama.

Dokumentni sistem je puno više od dijeljenja dokumenata

Zamislite da tokom ručka saznate da ste zaboravili pogledati izvještaj koji će vam biti potreban na sastanku na kojega ste krenuli. Da li se morate vratiti u kancelariju sa saznanjem da ćete sada zasigurno kasniti na sastanak? Imate li mogućnost da dokument preuzmete preko svog pametnog telefona i uz to si kod čitanja priuštite još kafu?