Arhiv Republike Srpske produžio je Mikrografiji, kao ponuđaču usluga iz oblasti bespapirnog poslovanja, akreditacije za:

– usluge sređivanja dokumentarne građe u digitalnom i fizičkom formatu

– usluge konvertovanja dokumentarne građe iz fizičkog u digitalni format

– usluge zahvatanja dokumentarne građe u digitalnom i u fizičkom formatu

– usluge uništavanja dokumentarne građe u digitalnom i fizičkom formatu.

Produženje akreditacija samo je još jedna od potvrda kvaliteta naših usluga. Produžene akreditacije izdate su na period od godine dana i vrijede do 13. juna 2019. godine.