Dokumentni sistem je puno više od dijeljenja dokumenata

Zamislite da tokom ručka saznate da ste zaboravili pogledati izvještaj koji će vam biti potreban na sastanku na kojega ste krenuli. Da li se morate vratiti u kancelariju sa saznanjem da ćete sada zasigurno kasniti na sastanak? Imate li mogućnost da dokument preuzmete preko svog pametnog telefona i uz to si kod čitanja priuštite još kafu?