Potvrda kvaliteta usluga Mikrografije

Arhiv Republike Srpske produžio je Mikrografiji, kao ponuđaču usluga iz oblasti bespapirnog poslovanja, akreditacije za: – usluge sređivanja dokumentarne građe u digitalnom i fizičkom formatu – usluge konvertovanja dokumentarne građe iz fizičkog u digitalni format – usluge zahvatanja dokumentarne građe u digitalnom i u fizičkom formatu – usluge uništavanja dokumentarne građe u digitalnom i fizičkom…