Sa izdavanjem certifikata odlukom o dodjeli (odluka br 2016/005 e-ARS.) Arhiv Republike Slovenije potvrđuje sukladnost softvera mScan-a, gdje korisnici mogu biti sigurni sa usklađenošću i sa propisima u upotrebi takvog softvera. mScan je moderan alat za obuhvatanje i prepoznavanje znakova raznih dokumenata ili obrazaca ili strukturiranih dokumenata. Odlični rezultati postignuti su i za identifikaciju teksta iz nestrukturiranih dokumenata, koji čine većinu poslovne korespondencije. mScan omogućuje obradu skenova na način koji nije moguće čak i sa fizičkim dokumentima. Na taj način e-dokument je maksimalno koristan za korisnike. Više informacija o mScanu, glasi povezavi.

Naši korisnici i partneri dolaze iz različitih industrija i stoga nastojimo pružiti dokazano softver za obuhvatanje podataka koji će postati neizostavan dio svake moderne kompanije.