Uspješno smo okončali projekat digitalizacije specifične građe i nacrta velikih formata Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo. Ovim projektom bilo je obuhvaćeno skeniranje svih spomeničkih nacrta Grada Sarajeva. U pitanju je građa velikih formata, od koji se neki nalaze na vrlo osjetljivom I već oštećenom papiru. Generacije koje dolaze, imat će nacrte kulturno-historijskih spomenika dostupne u digitalnom formatu, čime će se ova dragocjena građa sačuvati u budućnosti. Veliko nam je zadovoljstvo da smo na ovaj način uspjeli doprinjeti očuvanju kulturne baštine Sarajeva.