Konferencija bila je održana u hibridnom modelu, više od 50 učesnika prisustvovalo je na lokaciji hotela Hills u SA, a preko 100 učesnika iz zemalja Zapadnog balkana konferenciju je pratilo putem web kanala.

Konferenciju je otvorio g. Damijana Sedar i napomenuo, da su dva od ciljeva slovenačkog predsedavanja EU digitalizacija i približivanje zemalja Zapadnog Balkana EU. Slične cilje ima i Mikrografija, koja je u razdoblju 20 – 21 ostvarila miljunske investicije u BiH i anagažirala više stručnjaka iz BiH.

Glavna tema konferencije bio je digitalan potpis, svoje digitalne certifikate prezentiralo je preduzeče Halcom, a Mikrografija prezentirala je primjere korištenja riješenje mSign.

Potpis s mSign-om je pet puta sigurniji nego potpis s običnim papirom, što je posebno značajno u današnjem vremenu u kojem kompanije očekuju sigurne, nove načine za nastavak posla, a sa dodatnom snagom digitalne tehnologije. Sve je više kompanija koje žele potpisivati dokumente u elektronskom obliku jer su vidjeli da je to mogućnost koja nudi neograničen pristup. Mobilna telefonija se razvija pet puta brže od svih drugih digitalnih tehnologija i telefon je izgubio svoj osnovnu svrhu telefoniranja.

Inače, za digitalne potpise potrebne su tri stvari: digitalni certifikati, digitalne aplikacije preko kojih se koriste ove certifikati i zakonodavni okvir za digitalne certifikate.

Kvalifikovani elektronski certifikat predstavlja ličnu kartu u elektronskom poslovanju. Neke od njegovih osnovnih funkcija su da potvrdi autentičnosti potpisnika, osigura integritete podataka i da zaštiti elektronski dokument od promjene sadržaja.